RADOMSKIE  
GRÓJECKIE  
OPOCZYŃSKIE  
RAWSKIE  
ŁOWICKIE  
ŁÓDZKIE  
LUBELSKIE  
SIEDLECKIE  
RZESZOWSKIE  
INNE  

BIAŁORUŚ  
UKRAINA  %

%

ARCHIWUM MUZYKI WIEJSKIEJ

Digitalizacja i opracowanie zbiorów to jedno z głównych zadań statutowych fundacji Muzyka Odnaleziona. Zbiory porządkujemy, opisujemy, konserwujemy, skanujemy fotografie, digitalizujemy filmy. Naszym celem jest w ramach naszych możliwości jak najszerzej udostępniać nasze zbiory, tworzyć wirtualne Archiwum Muzyki Wiejskiej. Prosimy jednocześnie o pomoc w rozpoznaniu osób, muzyków, miejsc, określeniu czasu, kiedy były wykonane fotografie, będziemy systematycznie uzupełnić opisy. Będziemy też ukrywać na stronie fotografie, jeśli osoba na nich występująca odnajdzie się i nie wyrazi zgody na udostępnianie. Dołożyliśmy wszelkich starań, by takie zgody uzyskać, w celu udostępnienia były one nam przekazywane.

Zapraszamy wszystkich do kontaktu z fundacją, którzy chcieliby przekazać w depozyt swoje zbiory lub ich kopie cyfrowe i na naszej stronie udostępnić swoje archiwalne fotografie. Przyślemy wtedy wskazówki dotyczące skanowania plików i umowę na udostępnienie. Udostępniamy je w sieci na licencji CC-BY-NC-ND. Więcej o Archiwum Muzyki Wiejskiej na stronie fundacji muzykaodnaleziona.pl/archiwum

Materiały na stronie (i w istniejącej tu rozdzielczości) udostępniamy na licencji CC-BY-NC-ND (Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska), chyba, że osobny zapis stanowi inaczej. Udostępniając zasoby Archiwum Muzyki Wiejskiej nie zapomnij o podaniu źródła i opisu fotografii, zwłaszcza, jeśli podane jest tam nazwisko autora i inne ważne informacje. Prosimy o zapis pod fotografią:

ARCHIWUM MUZYKI WIEJSKIEJ | MUZYKA ODNALEZIONA 

Więcej - tekst licencji

Licencjodawca (fundacja Muzyka Odnaleziona lub inna instytucja, osoba, która przekazała fundacji w depozyt odbitki fotograficzne bądź pliki cyfrowe ale nie dała nam zgody na udzielanie sublicencji) zastrzega sobie prawo do wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa w zakresie, w jakim Licencjobiorca korzysta z Utworu w celu lub w sposób, który różni się od użytku niekomercyjnego dozwolonego przez ww licencję. Pobieramy tez opłaty za kwerendę i udostępnianie plików dużych w formacie TIFF. 


DOFINANSOWANIE PROJEKTU

W latach 2016-2018 roku w ramach zadania KANON STU została wykonana digitalizacja fotografii z badań terenowych Andrzeja Bieńkowskiego i zmiany na stronie, które umożliwiły ich udostępnienie. DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO,  Samorządu Województwa Mazowieckiego, Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej oraz Wydawnictwa Muzyka Odnaleziona. Główną stronę dotyczącą tego zadania znajdziecie Państwo w linku logotypu tego zadania. 

W 2014 roku digitalizację i zmiany na stronie DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w ramach programu Kolberg 2014-PROMESA realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

W 2013 roku digitalizację DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2012 roku digitalizację i budowę strony DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU DZIEDZICTWO CYFROWE


STRUKTURA ZBIORÓW UDOSTĘPNIONYCH NA STRONIE

- podział materiałów ze względu na typ zbioru  - pliki fotografii archiwalnych, dokumentacja badań terenowych i pliki audio z publikacji Wydawnictwa Muzyka Odnaleziona

- podział materiałów ze względu na miejsce - regiony Polski, Ukraina, Białoruś

- podział materiałów fotograficznych ze względu na tematy - zdjęcia mają przypisane słowa kluczowe, znajdziecie je w opisie każdego zdjęcia

- podział materiałów audio ze względu na publikacje i płyty wydane z wykorzystaniem zbiorów fundacji


Pracowali/pracują przy projekcie

Andrzej Bieńkowski - malarz, pisarz i badacz kultury tradycyjnej, twórca kolekcji, będącej w depozycie fundacji. Zajmuje się selekcją i przygotowaniem obiektów do digitalizacji, kontrolą opisu, opisem fotografii z badań terenowych

Katarzyna Andrzejowska - muzyk, jeden z członków założycieli Stowarzyszenia Dom Tańca, w projekcie digitalizacji w 2012 roku zajmowała się opisem i udostępnianiem plików filmowych

Olga Baron - współpraca przy porządkowaniu zbiorów Andrzeja Bieńkowskiego. Udział w projekcie digitalizacji: skanowanie fotografii i porządkowanie zbioru fotografii, w projekcie digitalizacji w 2014 roku zajmowała się opisem i udostępnianiem plików filmowych

Joanna Bartuszek - etnolog, zajmuje się opracowywaniem kolekcji ikonograficznych, w szczególności zaś fotografii, antropologią wizualną. Udział w procesie digitalizacji: porządkowanie, systematyka i inwentaryzacja zbiorów

Małgorzata Bieńkowska - graficzka, współtwórczyni kolekcji. Prowadzi Wydawnictwo Muzyka Odnaleziona. Udział w projekcie digitalizacji: koordynacja działań, opracowanie graficzne, selekcja i przygotowanie obiektów do digitalizacji, kontrola opisu, opisem fotografii z badań terenowych

Piotr Chodnicki - informatyk, twórca bazy danych i strony internetowej Archiwum Muzyki Wiejskiej

Magdalena Grenda - konserwatorka, udział w projekcie - konserwacja fotografii

Danuta Murzynowska - doświadczenie przy realizacji Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona. Udział w projekcie digitalizacji: opracowanie schematu opisu obiektów, tworzenie metadanych

Joanna Potęga - doświadczenie przy realizacji Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona. Udział w projekcie digitalizacji: opracowanie schematu opisu obiektów, tworzenie metadanych.

%%
licencja  

ostatnio szukane: Wiejski Klub Usług Socjalnych w Lesnikach zakup na giełdzie fotograficznej Gołębiowski Władysław Kędzierski Józef (ur. 1913) Włodarczyk Mieczysław Bieńkowska Małgorzata Paśko Władysław Grzegrzółka Edward Świtała Franciszek Świtała Magdalena Ochał Stanisław Bizon Władysław Kietla Jan Latosek Władysław Grabowski Wygnanów Żak Henryk Doliński Jan kaczmarek obrowiec świętokrzyskie Franc Pluta Mieczysław Wąsik Janina Romaniuk Janusz Matysiak Jan Miazga Sławomir kawalerka Stelmach Mieczysław Głaz Stanisław Przydział Edward Kucper Józef Pacanowska Aleksandra Mazur z Kolbuszowej Kazik Mieczysław Żegleń Adam Stańczyk Edward Pacanowska Katarzyna Wozowicz Józef Przydział Anna Pogoda Władysław Mateusz Cieliszak Walczyk Augustyn bednarz Stolarski Edward Koperkiewicz Józefa Kozina Katarzyna cendrowski Bieńkowski Andrzej, Tadeusz Harbuz Bździuch Grzegorz